Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

379,66 €

Pressupost inicial

5,09 M€

% execució

92,56 %
Despesa real són 4,71 M€

% sobre el total del press.

40,96 %

Mitjana despesa provincial

778.985,32 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,62% 133.550 €
Reparacions, manteniment i conservació 7,93% 403.711 €
Material, subministraments i d'altres 89,44% 4,56 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,01% 401 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.