Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

38,67 €

Pressupost inicial

511.555,11 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,81 %

Mitjana despesa provincial

1,13 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 12,20% 62.426,35 €
Parcs i jardins 87,80% 449.128,76 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,93% 107.056,06 €
Despeses corrents en béns i serveis 79,07% 404.499,05 €