Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

48,43 €

Pressupost inicial

647.961,94 €

% execució

118,86 %
Despesa real són 770.151,84 €

% sobre el total del press.

5,15 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 43,81% 283.845,97 €
Parcs i jardins 56,19% 364.115,97 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,45% 93.648,86 €
Despeses corrents en béns i serveis 49,60% 321.359,8 €
Inversions reals 35,95% 232.953,28 €