Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

30,85 €

Pressupost inicial

413.947,77 €

% execució

No disp.
L'any passat 86,39 %

% sobre el total del press.

3,22 %

Mitjana despesa provincial

1,2 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 13,34% 55.200,37 €
Parcs i jardins 86,66% 358.747,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,09% 91.444,45 €
Despeses corrents en béns i serveis 77,91% 322.503,32 €