Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

112,57 €

Pressupost inicial

1,49 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

11,10 %

Mitjana despesa provincial

4,07 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 1,01% 15.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 39,98% 595.282,89 €
Neteja viària 36,46% 542.944,93 €
Enllumenat públic 22,55% 335.806,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,36% 184.106,81 €
Despeses corrents en béns i serveis 87,64% 1,3 M€