Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

106,21 €

Pressupost inicial

1,42 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,27 %

% sobre el total del press.

11,49 %

Mitjana despesa provincial

4,47 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 2,53% 36.106 €
Recollida, gestió i tractament de residus 40,64% 579.037,64 €
Neteja viària 47,87% 682.106,91 €
Enllumenat públic 8,95% 127.550 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 10,15% 144.681,14 €
Despeses corrents en béns i serveis 89,85% 1,28 M€