Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

96,99 €

Pressupost inicial

1,3 M€

% execució

No disp.
L'any passat 103,89 %

% sobre el total del press.

10,12 %

Mitjana despesa provincial

4,41 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 0,46% 6.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 42,28% 550.165,79 €
Neteja viària 47,55% 618.698,65 €
Enllumenat públic 9,71% 126.410 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 98,50% 1,28 M€
Inversions reals 1,50% 19.550 €