Habitatge

Pressupost inicial / hab.

12,73 €

Pressupost inicial

168.396,37 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,26 %

Mitjana despesa provincial

764.347,58 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
/presupuestos/partidas/152-01/2023/functional/G 90,66% 152.666,37 €
Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 100,00% 168.396,37 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,16% 131.616,37 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,50% 21.050 €
Transferències corrents 9,34% 15.730 €