Seguretat i ordre públic

Pressupost inicial / hab.

76,00 €

Pressupost inicial

1,01 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

7,49 %

Mitjana despesa provincial

3,64 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses en les àrees de Seguretat i Ordre Públic.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,70% 911.899,59 €
Despeses corrents en béns i serveis 9,30% 93.470,21 €