Personal laboral

Pressupost inicial / hab.

95,10 €

Pressupost inicial

1,26 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

9,38 %

Mitjana despesa provincial

1,68 M€

Sobre aquesta partida

Aquest article comprèn retribucions i indemnitzacions a satisfer al personal laboral al servei de les entitats locals i els seus organismes autònoms en virtut dels convenis col·lectius o normes laborals que els siguin aplicables.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 80,66% 1,01 M€
Laboral temporal 19,34% 243.331,23 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.