Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

4,15 €

Pressupost inicial

56.000 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 56.000 €

% sobre el total del press.

0,48 %

Mitjana ingrés provincial

883.143,48 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 56.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.