Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

2,22 €

Pressupost inicial

30.000 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 30.000 €

% sobre el total del press.

0,26 %

Mitjana ingrés provincial

879.065,87 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 30.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.