Personal funcionari

Pressupost inicial / hab.

228,81 €

Pressupost inicial

3,03 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

22,56 %

Mitjana despesa provincial

5,6 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 42,78% 1,29 M€
Retribucions complementàries 57,22% 1,73 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.