Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

172,53 €

Pressupost inicial

2,27 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

16,93 %

Mitjana ingrés provincial

10,05 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 67,15% 1,53 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 27,30% 620.000 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 5,55% 126.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.