Personal eventual

Pressupost inicial / hab.

7,27 €

Pressupost inicial

96.209,68 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,72 %

Mitjana despesa provincial

288.778,57 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual nomenat per l'òrgan competent de l'entitat local, d'acord amb les disposicions vigents, i que cessa automàticament quan ho fa l'autoritat que va efectuar el nomenament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàs. i altres rem. personal eventual 100,00% 96.209,68 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.