Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

142,58 €

Pressupost inicial

1,92 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,92 M€

% sobre el total del press.

15,79 %

Mitjana ingrés provincial

8,75 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 60,94% 1,17 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 32,29% 620.000 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 6,77% 130.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.