Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

136,28 €

Pressupost inicial

1,84 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,84 M€

% sobre el total del press.

15,72 %

Mitjana ingrés provincial

8,15 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 59,78% 1,1 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 35,33% 650.000 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 4,89% 90.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.