Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

128,22 €

Pressupost inicial

1,74 M€

% execució

105,14 %
Ingrés real són 1,82 M€

% sobre el total del press.

15,14 %

Mitjana ingrés provincial

7,22 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 58,50% 1,02 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 39,77% 690.000 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 1,73% 30.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.