Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

425,74 €

Pressupost inicial

5,63 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,63 M€

% sobre el total del press.

45,42 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,56% 369.369,84 €
Personal eventual 1,62% 91.463,12 €
Personal funcionari 42,38% 2,39 M€
Personal laboral 20,53% 1,16 M€
Incentius al rendiment 5,15% 289.754,62 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,76% 1,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.