Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

426,42 €

Pressupost inicial

5,72 M€

% execució

105,98 %
Despesa real són 6,06 M€

% sobre el total del press.

46,00 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,35% 363.335,14 €
Personal eventual 1,58% 90.224,96 €
Personal funcionari 42,10% 2,41 M€
Personal laboral 20,82% 1,19 M€
Incentius al rendiment 4,57% 261.500,69 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,58% 1,41 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.