Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

415,79 €

Pressupost inicial

5,56 M€

% execució

110,19 %
Despesa real són 6,13 M€

% sobre el total del press.

44,19 %

Mitjana despesa provincial

1,11 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 5,95% 330.998,24 €
Personal eventual 1,58% 88.091,22 €
Personal funcionari 41,81% 2,33 M€
Personal laboral 22,29% 1,24 M€
Incentius al rendiment 3,81% 211.966,22 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,56% 1,37 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.