Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

399,17 €

Pressupost inicial

5,38 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,38 M€

% sobre el total del press.

44,20 %

Mitjana despesa provincial

874.882,6 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 5,86% 315.032,96 €
Personal eventual 1,68% 90.283,49 €
Personal funcionari 39,92% 2,15 M€
Personal laboral 24,97% 1,34 M€
Incentius al rendiment 3,66% 196.848,55 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,90% 1,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.