Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

385,29 €

Pressupost inicial

5,19 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,19 M€

% sobre el total del press.

43,55 %

Mitjana despesa provincial

881.000,19 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,23% 323.555,58 €
Personal eventual 1,65% 85.717,44 €
Personal funcionari 38,77% 2,01 M€
Personal laboral 25,60% 1,33 M€
Incentius al rendiment 3,74% 194.031,72 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,02% 1,25 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.