Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

391,37 €

Pressupost inicial

5,34 M€

% execució

106,89 %
Despesa real són 5,71 M€

% sobre el total del press.

45,32 %

Mitjana despesa provincial

1,07 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,13% 327.504,36 €
Personal eventual 2,42% 129.470,93 €
Personal funcionari 33,78% 1,8 M€
Personal laboral 18,45% 985.360,52 €
Un altre personal 6,93% 370.254,64 €
Incentius al rendiment 6,86% 366.169,57 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,41% 1,36 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.