Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

151,13 €

Pressupost inicial

2,06 M€

% execució

104,33 %
Despesa real són 2,15 M€

% sobre el total del press.

17,50 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 78,97% 1,63 M€
Participació ciutadana 1,10% 22.750 €
Atenció als ciutadans 8,50% 175.266,1 €
Comunicacions internes 11,43% 235.626,6 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,90% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,77% 984.912,6 €
Transferències corrents 0,12% 2.500 €
Actius financers 1,21% 25.000 €