Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

367,76 €

Pressupost inicial

4,98 M€

% execució

97,82 %
Despesa real són 4,87 M€

% sobre el total del press.

44,05 %

Mitjana despesa provincial

1,05 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,00% 298.523,04 €
Personal eventual 1,71% 84.868,48 €
Personal funcionari 37,70% 1,88 M€
Personal laboral 24,15% 1,2 M€
Un altre personal 1,90% 94.392,79 €
Incentius al rendiment 5,07% 252.392,41 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,37% 1,26 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.