Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

107 %
Ingressos pressupostats 11,46 M€
Ingressos executats 12,37 M€
El 2011 l'execució va ser del 114 %

Execució de despeses

99 %
Despeses pressupostades 11,46 M€
Despeses executades 11,35 M€
El 2011 l'execució va ser del 117 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria