Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

114 %
Ingressos pressupostats 11,78 M€
Ingressos executats 13,5 M€
El 2010 l'execució va ser del 113 %

Execució de despeses

117 %
Despeses pressupostades 11,78 M€
Despeses executades 13,86 M€
El 2010 l'execució va ser del 55 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria