Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

113 %
Ingressos pressupostats 12,56 M€
Ingressos executats 14,29 M€

Execució de despeses

55 %
Despeses pressupostades 25,12 M€
Despeses executades 14,05 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria